ชื่อเรื่อง :  ขนมไทยในงานพิธี

ผู้แต่ง : อ.รุ่งทิวา  วงค์ไพศาลฤทธิ์

ผู้จัดพิมพ์ : บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 28 – 36

ISBN : 978-616-514-045-4

เนื้อเรื่อง : ขนมไทยได้เข้ามามีบทบาทในงานบุญตั้งแต่อดีตมาแล้วที่คนไทยทำขนมพิเศษๆ เฉพาะงานบุญขึ้น นั่นหมายถึงในปีหนึ่งๆจะมีการทำขนมชนิดนั้นเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากทำยากและจะต้องใช้แรงกายของคนหลายๆคนร่วมกัน ชาวบ้านจะทำขนมนั้นๆ ในปริมาณมาก ซึ่งถ้าเหลือจากงานบุญก็จะนำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านและเก็บไว้กินเอง หากเรียกขนมไทยในงานบุญนี้ว่าขนมตามฤดูกาลก็คงจะไม่ผิดนัก

ขนมที่ใช้ในงานมงคลสมรส

ถ้าเป็นงานมงคลสมรส มักจะทำขนมหวานให้ครบ 9 สิ่ง ขนมที่ใช้ในงานมงคลสมรสตามประเพณีทางฝ่ายเจ้าสาวจะต้องเป็นผู้จัด และขนมที่นิยมจัดคือ

 • ฝอยทอง หรือ ทองหยิบ
 • ขนมชั้น
 • ขนมถ้วยฟู
 • ขนมทองเอก
 • ขนมหม้อแกง
 • พุทราจีน
 • ข้าวเหนียวแก้ว หรือวุ้นหน้าสีต่างๆ
 • ขนมดอกลำดวน
 • ผลไม้ต่างๆ ลอยแก้ว

แต่ความเชื่อบางอย่างของคนไทย ขนมที่มีลักษณะเป็นเส้นมักใช้สำหรับทำบุญอายุ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีอายุยืนยาว แต่กลับไม่ใช้จัดในงานศพ เพราะเชื่อว่าจะมีการตายอย่างต่อเนื่องไม่เป็นมงคล ความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นเหตุผลของแต่ละบุคคล

ขนมที่ใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 • ขนมต้มแดง , ขนมต้มขาว
 • ขนมเล็บมือนาง (ขนมคันหลาว)
 • ขนมดอกจอก หรือขนมทองหยิบ
 • ขนมถั่วแปบ (ขนมหูช้าง)
 • ข้าวเหนียวแดง
 • ขนมประเภทบวดต่างๆ

ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ

ประเพณีสงกรานต์ งานตรุษสงกรานต์ คนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ขนมที่ใช้ทำได้แก่

 • กะละแม
 • ข้าวเหนียวแดง

ขนมที่ใช้ในวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์ ต้องอยู่จำวัด ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นระยะเวลา 3 เดือน เพราะเป็นฤดูฝน ขนมที่นิยมทำ ได้แก่

 • ข้าวต้มผัด
 • แกงบวดต่างๆได้แกงบวดฟักทอง บวดมันสำปะหลัง

ขนมที่ใช้ในวันสารทไทย

วันสารทไทยตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ขนมที่ใช้ทำกันได้แก่ กระยาสารท

ขนมที่ใช้ในวันทำบุญเดือนสาม

เป็นเทศกาลบุญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า งานบุญข้าวจี่ เป็นการจัดอาหารมาถวายพระที่อยู่ ณ สถานที่ของวัด เพื่อปลงอาบัติครั้งใหญ่ในรอบปี ขนมที่ใช้

 • ขนมเทียน
 • ข้าวต้มผัด
 • ข้าวจี่

ขนมที่ใช้ในการทำบุญเดือนสิบ

การทำบุญเดือนสิบ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นเทศกาลของภาคใต้ เป็นการทำบุญแผ่นส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ใช้ในการทำบุญเดือนสิบ ได้แก่

 • ขนมลา หมายถึง เสื้อผ้าแพรพัน
 • ขนมกง หมายถึง เครื่องประดับ
 • ขนมเบซำ หมายถึง เบื้อหรือเงินใช้สอย
 • ขนมพอง หมายถึง แพล่องข้าม
 • ขนมสะบ้า หมายถึง สะบ้าที่ใช้ในการละเล่น

ศัพท์ดรรชนี :  ขนมไทยในงานพิธี, งานมงคลสมรส,พิธีตั้งศาลพระภูมิ , ประเพณีสงกรานต์ , งานตรุษสงกรานต์,วันเข้าพรรษา , วันสารทไทย , การทำบุญเดือนสิบ

ผู้เขียนสาระสังเขป : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรติกร ขัติวงศ์

Advertisements

About KeERatikoRn

Call M3. MaY :) I'm FuN and CheerFuL -. SoM3times I'm eaSily bored.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s